vedmaskin stockmatarbord
vedmaskin klyven

Beskrivning automatisk vedmaskin

Ved3 vedprocessor är en är en säker och trygg maskin som avlastar arbetet vid vedmaskinen. Vi har ersatt arbetet vid manöverbordet med ett helautomatisk styrsystem som kapar och klyver i ved till inställd längd automatiskt och exakt. Det tidigare arbetet vid styrspakarna för styrning av frammatning, kapning, klyvning sköts nu av Ved3's moderna styrsystem.

"Automatiseringen innebär bättre utnyttjande av Kölefors Bruks vedmaskinen Kubik. Ökad produktion och bättre arbetsmiljö."

Full automatik – från timmerbord till kluven ved (Kan det bli bättre?)
  • Automatisk uppmatning av ny stock från timmerbord.
  • Automatisk frammatning av stock
  • Svärdhantering och kapning sker automatiskt när stockändan stannar vid mothållet. Efter kapning återgår svärdet till viloläge och kedjan stannar.
  • Justerbar vedlängd mellan 20-50 cm.
  • 8-kniven höjdjusteras och centreras automatiskt till stocken för optimalt veduttag.
  • Borttransport av den klyvna veden via transportör till storsäck eller annan lagring