vedmaskin stockmatarbord

Optimal stockhantering

Ved3s automatik och kap- och klyvprocess ger stora möjlighetet att utnyttja allt tillgängligt vedmaterial. Kunden väljer självklart den vackra björken för eldning i kakelugnen, men för Ved3 processor har veden ingen betydelse. Systemet justerar sig automatiskt för top- och rotändar för minimalt spill och optimalt utfall vid produktionen.

Välj önskad vedlängd på kontrollpanelen. Välj sedan en av två olika metoder för önskad hantering av stockar som inte jämt delbara med önskad vedlängd.

Metod 1: Ved3 kapar bort biten som blir över, resten av bitarna sågas till önskad längd.

Metod 2: Ved3 delar hela stocken i lika långa bitar. Bitarna kan bli någon cm kortare än önskad längd men aldrig längre.