kubik

Ved3 ger hög säkerhet

"Ved3s automatik ger större säkerhet. De olika säkerhetsfunktionerna i styrsystemet gör att vedmaskinen stannar om fel uppstår samtidigt som styrsystemet larmar dig som operatör."

En rad givare monterade på nyckelpositioner i systemet ger kontinuerligt signaler om stocken, stocklängd, stocktjocklek osv.

Alla Kölefors Kubiks säkerhetsfunktioner finns kvar. Öppnar man buren till klyvdelen, så bryts hela processen, vilket är standard.

"Ytterliggare säkerhetsfunktioner är tillagda. Matarbandet övervakas, om något skulle fastna eller om någon lutar sig över bandet så stannar processen automatiskt."