I Ved3 ombyggnadspaket ingår alla systemkomponenter som krävs för att konvertera Kölefors vedmaskin Kubik till en automatisk vedfabrik. Ved3 gör denna konvertering på plats hos dig och hjälper dig under två dagar med ingångkörning och inställning för en optimal vedproduktion.

Ved3 ombyggnadspaket
 • Processor system inbyggt i apparatskåp
 • Hydraulpaket som kan styras både elektriskt och manuellt
 • Lägesgivare kedjesåg
 • Lägesgivare kolven
 • Givare för stoppplatta
 • Stocklängdsgivare
 • Givare för stocktjocklek
 • Givare för höjdjustering av 8-kniven
 • Skyddsbrytare stockinmatare
 • Skyddsbrytare tillskyddsbur för klyvfack
 • Varningslampa och larm vid avbrott
 • Monteringskit A2 för alla givare
 • Skyddsföreskrifter, användningsmanual, märketiketter

Pris på begäran

Lägesgivare Vedprocessor
Ljusridå Vedprocessor